Polwex - Świat BHP

pl en de
Kategorie
Nowości

Alaska 3S

Rękawiczki ALPINESTARS Stella SMX-2 AC

Inne
(NC) Tablice różne zagrożenia
Kod tablicy Nazwa tablicy Zdjęcie Format / podłoże
NC 001

Strefa zagrożenia

 

BH / pn; DG / pn

NC 002 Strefa zagrożenia wybuchem   EM / pn
NC 003 Strefa zagrożenia wybuchem 1   EM / pn
NC 004 Strefa zagrożenia wybuchem 2   EM / pn
NC 005 Uwaga! Roboty strzałowe   EM / pn
NC 006 Strefa zagrożenia hałasem   EM / pn
NC 007 Gaz płynny Propan-Butan Niebezpieczeństwo wybuchu DC / pn
NC 008 Przepompownia paliw. Zachowaj szczególną ostrożność DE / pn
NC 009 Magazyn paliw. Zakaz używania otwartego ognia EA / pn
NC 010 Magazyn techniczny. Zakaz używania otwartego ognia EA / pn
NC 011 Uwaga tlen Strefa zakazu używania otwartego ognia EC / pn
NC 012 Uwaga acetylen Strefa zakazu używania otwartego ognia EC / pn
NC 013 Strefa zagrożenia wybuchem 2 CC / pn
NC 014 Zasięg strefy zagrożenia wybuchem 1,2 CC / pn
NC 015 Strefa Zagrożenia Nieupoważnionym wstęp wzbroniony DC / pn
NC 016 Uwaga! Strefa nadmiernego hałasu szkodliwego dla zdrowia DO / pn
NC 017 Strefa zagrożenia wybuchem 1 CC / pn
NC 018 Strefa zagrożenia wybuchem 0 CC / pn
NC 019 Strefa zagrożenia wybuchem 20 CC / pn
NC 020 Strefa zagrożenia wybuchem 21 CC / pn
NC 021 Strefa zagrożenia wybuchem 22 CC / pn

Legenda:

BH - 10 x 30 cm

CC - 15 x 21 cm

DC - 20 x 30 cm

DE - 20 x 40 cm

DG - 20 x 60 cm

DO - 25 x 35 cm

EA -30 x 45 cm

EC - 30 x 60 cm

EM - 35 x 55 cm

p - płyta sztywna

n - nieświecący

Zapytaj o produkt

Wypełnij prawidłowo pola Imię, Nazwisko, telefon oraz e-mail. W przypadku firmy niezbędny jest też NIP. Pole "Treść wiadomości" nie może pozostać puste.

Imię i Nazwisko:
Firma:
NIP:
Miejscowość:
Telefon:
e-mail:
Treść wiadomości:
CAPTCHA *:
Polwex
38-400 Krosno, ul. Krakowska 124
Tel/fax: 013 43 660 57
Created by & Bartosz Wierzbicki