Polwex - Świat BHP

pl en de
Kategorie
Nowości

Kurtka OZONE Solo

Kiel S3

Inne
(BC) Znaki Ochrony Przeciwpożarowej - Uzupełniające (Fotoluminescencyjne, świecące SL/2 i nieświecące)
Kod tablicy Nazwa produktu Opis Format podłoże
BC 001 Niebezpieczeństwo pożaru - materiały łatwopalne BB / pfn CB / pfn DB / pfn EL / pn
BC 002 Uwaga! Gaz płynny - produkt łatwopalny BB / pfn CB / pfn DB / pfn EL / pn
BC 003 Materiały utleniające BB / pfn CB / pfn DB / pfn EL / pn
BC 004 Niebezpieczeństwo wybuchu - materiały wybuchowe BB / pfn CB / pfn DB / pfn EL / pn
BC 005 Sprzęt gaśniczy BB / ptfsn CB / ptfsn DB / ptfsn EL / ptsn
BC 006 Sprzęt przeciwpożarowy BB / ptfsn CB / ptfsn DB / ptfsn EL / ptsn
BC 007 Wyłącznik prądu CB / ptfsn
BC 008 Główny wyłącznik prądu CB / ptfsn
BC 009 Tablica rozdzielcza CB / ptfsn
BC 010 Główna tablica rozdzielcza CB / ptfsn
BC 011 Sprzęt przeciwpożarowy D1 / ptfsn
BC 012 Przycisk alarmowy D1 / ptfsn
BC 013 Telefon bezpieczeństwa D1 / ptfsn
BC 014 Gaśnica D1 / ptfsn
BC 015 Hydrant D1 / ptfsn
BC 016 Drabina pożarowa D1 / ptfsn
BC 017 Zawór hydrantowy BB / ptfsn CB / ptfsn DB / ptfsn EL / ptsn
BC 100 Zamykać drzwi przeciwpożarowe BR / pn
BC 101 Przeciwpożarowy zbiornik wodny 50 m2 DL / pn
BC 104 Przeciwpożarowy zbiornik wodny ... m3, głębokość ... m DA / pn
BC 105 Punkt czerpania wody dla celów p.poż. DA / pn
BC 106 Przeciwpożarowy zbiornik wodny BR / pn EO/ pn
BC 107 Klapa dymowa BR / pn EO/ pn
BC 108 Piasek gaśniczy BR / pn EO/ pn
BC 109 Droga pożarowa BR / pn EO/ pn
BC 110 Droga pożarowa nie zastawiać BR / pn EO/ pn
BC 111 Brama pożarowa BR / pn EO/ pn
BC 112 Brama pożarowa - parkowanie zabronione BR / pn EO/ pn
BC 113 Punkt czerpania wody BR / pn EO/ pn
BC 114 Do punktu czerpania wody BR / pn EO/ pn
BC 115 Do punktu czerpania wody BR / pn EO/ pn
BC 116 Do zbiornika ppoż. BR / pn EO/ pn
BC 117 Gaśnica BR / pn EO/ pn
BC 118 Hydrant BR / pn EO/ pn
BC 119 Syrena pożarowa BR / pn EO/ pn
BC 120 Wyjście na dach BR / pn EO/ pn
BC 121 Sprzęt gaśniczy BR / pn EO/ pn
BC 122 Do sprzętu przeciwpożarowego BR / pn EO/ pn
BC 123 Kierunek drogi BR / pn EO/ pn
BC 124 Do głównego wyłącznika prądu BR / pn EO/ pn
BC 125 Klucz do remizy znajduje się u (.....) BR / pn EO/ pn
BC 126 Stanowisko gaśnicze pianowe BR / pn EO/ pn
BC 127 Remiza BR / pn EO/ pn
BC 128 Nie zastawiaj sprzętu ppoż. BR / pn EO/ pn
BC 129 Punkt przyjęcia sił i środków BR / pn EO/ pn
BC 130 Klapa przeciwpożarowa BR / pn EO/ pn
BC 131 Do pożaru CI / pn
BC 132 Gaśnica C1 / pn
BC 500 Znak bezpieczeństwa - Rewers znaków przeciwpożarowych B1 / pn C1 / pn D1 / pn

Legenda:

BB - 10 x 14,8 cm

C1 - 15 x 15 cm

CB - 15 x 22,2 cm

D1 - 20 x 20 cm

D4 - 25 x 25 cm

DB - 20 x 29,6 cm

CE - 15 x 30 cm

DE - 20 x 40 cm

EL - 35 x 51,8 cm

EO - 36 x 92,5 cm

f - folia

s - fotoluminescencyjny

n - nieświecący

td - płyta systemu TD

p - płyta sztywna

td - płyta systemu TD

Zapytaj o produkt

Wypełnij prawidłowo pola Imię, Nazwisko, telefon oraz e-mail. W przypadku firmy niezbędny jest też NIP. Pole "Treść wiadomości" nie może pozostać puste.

Imię i Nazwisko:
Firma:
NIP:
Miejscowość:
Telefon:
e-mail:
Treść wiadomości:
CAPTCHA *:
Polwex
38-400 Krosno, ul. Krakowska 124
Tel/fax: 013 43 660 57
Created by & Bartosz Wierzbicki