Polwex - Świat BHP

pl en de
Kategorie
Nowości

Kask otwary HJC IS-33

Buty Ozone ROAD

Inne
(BA) Znaki Ochrony Przeciwpożarowej (Fotoluminescencyjne, świecące SL/2 i nieświecące)
Kod tablicy Nazwa produktu Opis Format / podłoże
BA 001 Palenie tytoniu zabronione A6 / fn B1 / ptfsn C1 / ptfsn D1 / ptfsn E3 / ptfsn
BA 002 Zakaz używania otwartego ognia - palenie tytoniu zabronione B1 / ptfsn C1 / ptfsn D1 / ptfsn E3 / ptfsn
BA 003 Zakaz gaszenia wodą B1 / ptfsn C1 / ptfsn D1 / ptfsn E3 / ptfsn
BA 004 Nie zastawiać B1 / ptfsn C1 / ptfsn D1 / ptfsn E3 / ptfsn
BA 005 Zestaw sprzętu pożarowego B1 / ptfsn C1 / ptfsn D1 / ptfsn E3 / ptfsn
BA 006 Hydrant wewnętrzny B1 / ptfsn C1 / ptfsn D1 / ptfsn E3 / ptfsn
BA 007 Gaśnica B1 / ptfsn C1 / ptfsn D1 / ptfsn E3 / ptfsn
BA 008 Telefon do użycia w stanie zagrożenia B1 / ptfsn C1 / ptfsn D1 / ptfsn E3 / ptfsn
BA 009 Alarmowy sygnalizator akustyczny B1 / ptfsn C1 / ptfsn D1 / ptfsn E3 / ptfsn
BA 010 Drabina pożarowa B1 / ptfsn C1 / ptfsn D1 / ptfsn E3 / ptfsn
BA 011 Kierunek do miejsca rozmieszczenia sprzętu pożarniczego lub urządz. ostrzegającego B1 / ptfsn C1 / ptfsn D1 / ptfsn E3 / ptfsn
BA 012 Kierunek do miejsca rozmieszczenia sprzętu pożarniczego lub urządz. ostrzegającego B1 / ptfsn C1 / ptfsn D1 / ptfsn E3 / ptfsn
BA 013 Uruchamianie ręczne B1 / ptfsn C1 / ptfsn D1 / ptfsn E3 / ptfsn
BA 014 Niebezpieczeństwo pożaru - materiały łatwopalne B1 / pfn C1 / pfn D1 / pfn E3 / pn
BA 015 Materiały utleniające B1 / pfn C1 / pfn D1 / pfn E3 / pn
BA 016 Niebezpieczeństwo wybuchu - materiały wybuchowe B1 / pfn C1 / pfn D1 / pfn E3 / pn

Legenda:

B1 - 10 x 10 cm

C1 - 15 x 15 cm

D1 - 20 x 20 cm

E3 - 35 x 35 cm

f - folia

s - fotoluminescencyjny

td - płyta systemu TD

p - płyta sztywna

n - nieświecący

Zapytaj o produkt

Wypełnij prawidłowo pola Imię, Nazwisko, telefon oraz e-mail. W przypadku firmy niezbędny jest też NIP. Pole "Treść wiadomości" nie może pozostać puste.

Imię i Nazwisko:
Firma:
NIP:
Miejscowość:
Telefon:
e-mail:
Treść wiadomości:
CAPTCHA *:
Polwex
38-400 Krosno, ul. Krakowska 124
Tel/fax: 013 43 660 57
Created by & Bartosz Wierzbicki