Polwex - Świat BHP

pl en de
Kategorie
Nowości

Kurtka MODEKA Serina

Kent S3

Inne
(GF) Ochrona i higiena pracy - Znaki ostrzegawcze z opisem
Kod tablicy Nazwa produktu Zdjęcie Format / podłoże
GF 001 Przestrzeń zamknięta AF / pfn; BK / pfn; DJ / pfn; EI / pn; FC / pn HC / pn
GF 002 Pole elektromagnetyczne AF / pfn; BK / pfn; DJ / pfn; EI / pn; FC / pn HC / pn
GF 003 Uwaga - szyb windowy AF / pfn; BK / pfn; DJ / pfn; EI / pn; FC / pn HC / pn
GF 004 Czynnik rakotwórczy AF / pfn; BK / pfn; DJ / pfn; EI / pn; FC / pn HC / pn
GF 005 Substancje toksyczne AF / pfn; BK / pfn; DJ / pfn; EI / pn; FC / pn HC / pn
GF 006 Trucizna AF / pfn; BK / pfn; DJ / pfn; EI / pn; FC / pn HC / pn
GF 007 Substancje rakotwórcze AF / pfn; BK / pfn; DJ / pfn; EI / pn; FC / pn HC / pn
GF 008 Substancje toksyczne. Niebezpieczeństwo w razie pożaru AF / pfn; BK / pfn; DJ / pfn; EI / pn; FC / pn HC / pn
GF 009 Substancje żrące AF / pfn; BK / pfn; DJ / pfn; EI / pn; FC / pn HC / pn
GF 010 Wodorotlenek sodu AF / pfn; BK / pfn; DJ / pfn; EI / pn; FC / pn HC / pn
GF 011 Kwas siarkowy AF / pfn; BK / pfn; DJ / pfn; EI / pn; FC / pn HC / pn
GF 012 Substancje radioaktywne AF / pfn; BK / pfn; DJ / pfn; EI / pn; FC / pn HC / pn
GF 013 Uwaga - wiszące przedmioty AF / pfn; BK / pfn; DJ / pfn; EI / pn; FC / pn HC / pn
GF 014 Uwaga - urządzenie do transportu poziomego AF / pfn; BK / pfn; DJ / pfn; EI / pn; FC / pn HC / pn
GF 015 Uwaga Niebezpieczeństwo porażenia AF / pfn; BK / pfn; DJ / pfn; EI / pn; FC / pn HC / pn
GF 016 Uwaga - nie patrzeć i nie wchodzić w wiązkę promieniowania laserowego AF / pfn; BK / pfn; DJ / pfn; EI / pn; FC / pn HC / pn
GF 017 Uwaga - zły pies ! AF / pfn; BK / pfn; DJ / pfn; EI / pn; FC / pn HC / pn
GF 018 Uwaga kruchy dach AF / pfn; BK / pfn; DJ / pfn; EI / pn; FC / pn HC / pn
GF 019 Uwaga - niebezpieczeństwo urazu głowy AF / pfn; BK / pfn; DJ / pfn; EI / pn; FC / pn HC / pn
GF 020 Ograniczenie wysokości AF / pfn; BK / pfn; DJ / pfn; EI / pn; FC / pn HC / pn
GF 021 Niebezpieczeństwo potknięcia się AF / pfn; BK / pfn; DJ / pfn; EI / pn; FC / pn HC / pn
GF 022 Uwaga ślisko AF / pfn; BK / pfn; DJ / pfn; EI / pn; FC / pn HC / pn
GF 023 Niebezpieczeństwo upadku AF / pfn; BK / pfn; DJ / pfn; EI / pn; FC / pn HC / pn
GF 024 Uwaga silne pole magnetyczne AF / pfn; BK / pfn; DJ / pfn; EI / pn; FC / pn HC / pn
GF 025 Skażenie biologiczne AF / pfn; BK / pfn; DJ / pfn; EI / pn; FC / pn HC / pn
GF 026 Niska temperatura AF / pfn; BK / pfn; DJ / pfn; EI / pn; FC / pn HC / pn
GF 027 Promieniowanie niejonizujące AF / pfn; BK / pfn; DJ / pfn; EI / pn; FC / pn HC / pn
GF 028 Substancja szkodliwa lub drażniąca AF / pfn; BK / pfn; DJ / pfn; EI / pn; FC / pn HC / pn
GF 029 Uwaga - prace na wysokości AF / pfn; BK / pfn; DJ / pfn; EI / pn; FC / pn HC / pn
GF 030 Uwaga - wysoki poziom hałasu AF / pfn; BK / pfn; DJ / pfn; EI / pn; FC / pn HC / pn
GF 031 Butle z gazem - nie zbliżać się z otwartym ogniem AF / pfn; BK / pfn; DJ / pfn; EI / pn; FC / pn HC / pn
GF 032 Przejazd kolejowy AF / pfn; BK / pfn; DJ / pfn; EI / pn; FC / pn HC / pn
GF 033 Gorąca powierzchnia AF / pfn; BK / pfn; DJ / pfn; EI / pn; FC / pn HC / pn
GF 034 Niebezpieczeństwo zgniecenia bocznego AF / pfn; BK / pfn; DJ / pfn; EI / pn; FC / pn HC / pn
GF 035 Uruchamia się automatycznie AF / pfn; BK / pfn; DJ / pfn; EI / pn; FC / pn HC / pn
GF 036 Uwaga - niebezpieczeństwo obcięcia palców AF / pfn; BK / pfn; DJ / pfn; EI / pn; FC / pn HC / pn
GF 037 Uwaga! Uruchamia się automatycznie AF / pfn; BK / pfn; DJ / pfn; EI / pn; FC / pn HC / pn
GF 038 Niebezpieczeństwo potknięcia się AF / pfn; BK / pfn; DJ / pfn; EI / pn; FC / pn HC / pn
GF 039 Niebezpieczeństwo poślizgnięcia się AF / pfn; BK / pfn; DJ / pfn; EI / pn; FC / pn HC / pn
GF 040 Strefa zagrożenia wybuchem AF / pfn; BK / pfn; DJ / pfn; EI / pn; FC / pn HC / pn

Legenda:

AF - 5,25 x 7,4 cm

BK - 10,5 x 14,8 cm

DJ -21 x 29,7 cm

EI - 33 x 46,7 cm

FC - 42 x 59,4 cm

HC - 66 x 93,3 cm

f - folia

n - nieświecący

p - płyta sztywna

Zapytaj o produkt

Wypełnij prawidłowo pola Imię, Nazwisko, telefon oraz e-mail. W przypadku firmy niezbędny jest też NIP. Pole "Treść wiadomości" nie może pozostać puste.

Imię i Nazwisko:
Firma:
NIP:
Miejscowość:
Telefon:
e-mail:
Treść wiadomości:
CAPTCHA *:
Polwex
38-400 Krosno, ul. Krakowska 124
Tel/fax: 013 43 660 57
Created by & Bartosz Wierzbicki