Polwex - Świat BHP

pl en de
Kategorie
Nowości

Ontario S3 Cl

Salvador S3

Inne
(GL) Ochrona i higiena pracy - Znaki nakazu z opisem
Kod tablicy Nazwa produktu Opis Format / podłoże
GL 001 Urządzenie może obsługiwać jedynie osoba uprawniona AF / pfn; BK / pfn; DJ / pfn; EI / pn; FC / pn HC / pn
GL 002 Nieszczęśliwe wypadki zgłaszać kierownictwu AF / pfn; BK / pfn; DJ / pfn; EI / pn; FC / pn HC / pn
GL 003 Załóż okulary ochronne AF / pfn; BK / pfn; DJ / pfn; EI / pn; FC / pn HC / pn
GL 004 Chroń głowę AF / pfn; BK / pfn; DJ / pfn; EI / pn; FC / pn HC / pn
GL 005 Stosuj ochronę słuchu AF / pfn; BK / pfn; DJ / pfn; EI / pn; FC / pn HC / pn
GL 006 Chroń drogi oddechowe AF / pfn; BK / pfn; DJ / pfn; EI / pn; FC / pn HC / pn
GL 007 Stosuj ochronę stóp AF / pfn; BK / pfn; DJ / pfn; EI / pn; FC / pn HC / pn
GL 008 Stosuj ochronę rąk AF / pfn; BK / pfn; DJ / pfn; EI / pn; FC / pn HC / pn
GL 009 Ochraniaj twarz AF / pfn; BK / pfn; DJ / pfn; EI / pn; FC / pn HC / pn
GL 010 Używaj sygnału dźwiękowego AF / pfn; BK / pfn; DJ / pfn; EI / pn; FC / pn HC / pn
GL 011 Używaj szelek bezpieczeństwa AF / pfn; BK / pfn; DJ / pfn; EI / pn; FC / pn HC / pn
GL 012 Umyj ręce AF / pfn; BK / pfn; DJ / pfn; EI / pn; FC / pn HC / pn
GL 013 Przechodź w oznakowanym miejscu AF / pfn; BK / pfn; DJ / pfn; EI / pn; FC / pn HC / pn
GL 014 Stosuj osłonę nastawną AF / pfn; BK / pfn; DJ / pfn; EI / pn; FC / pn HC / pn
GL 015 Stosuj osłonę AF / pfn; BK / pfn; DJ / pfn; EI / pn; FC / pn HC / pn
GL 016 Stosuj zamknięcie AF / pfn; BK / pfn; DJ / pfn; EI / pn; FC / pn HC / pn
GL 017 Stosuj obuwie specjalne AF / pfn; BK / pfn; DJ / pfn; EI / pn; FC / pn HC / pn
GL 018 Stosuj maskę przeciwpyłową AF / pfn; BK / pfn; DJ / pfn; EI / pn; FC / pn HC / pn
GL 019 Stosuj ochronę głowy i twarzy AF / pfn; BK / pfn; DJ / pfn; EI / pn; FC / pn HC / pn
GL 020 Stosuj kombinezon ochronny AF / pfn; BK / pfn; DJ / pfn; EI / pn; FC / pn HC / pn
GL 021 Stosuj kombinezon ochronny AF / pfn; BK / pfn; DJ / pfn; EI / pn; FC / pn HC / pn
GL 022 Przechodź pomostem AF / pfn; BK / pfn; DJ / pfn; EI / pn; FC / pn HC / pn
GL 023 Kierunek przejścia AF / pfn; BK / pfn; DJ / pfn; EI / pn; FC / pn HC / pn
GL 024 Stosuj pasy bezwładnościowe AF / pfn; BK / pfn; DJ / pfn; EI / pn; FC / pn HC / pn
GL 025 Stosuj czepek ochronny AF / pfn; BK / pfn; DJ / pfn; EI / pn; FC / pn HC / pn
GL 026 Strefa aseptyczna AF / pfn; BK / pfn; DJ / pfn; EI / pn; FC / pn HC / pn
GL 027 Stosuj maskę ochronną AF / pfn; BK / pfn; DJ / pfn; EI / pn; FC / pn HC / pn
GL 028 Stosuj fartuch ochronny w pomieszczeniach produkcyjnych AF / pfn; BK / pfn; DJ / pfn; EI / pn; FC / pn HC / pn
GL 029 Stosuj maskę i rękawiczki AF / pfn; BK / pfn; DJ / pfn; EI / pn; FC / pn HC / pn

Legenda:

AF - 5,25 x 7,4 cm

BK - 10,5 x 14,8 cm

DJ -21 x 29,7 cm

EI - 33 x 46,7 cm

FC - 42 x 59,4 cm

HC - 66 x 93,3 cm

f - folia

n - nieświecący

p - płyta sztywna

Zapytaj o produkt

Wypełnij prawidłowo pola Imię, Nazwisko, telefon oraz e-mail. W przypadku firmy niezbędny jest też NIP. Pole "Treść wiadomości" nie może pozostać puste.

Imię i Nazwisko:
Firma:
NIP:
Miejscowość:
Telefon:
e-mail:
Treść wiadomości:
CAPTCHA *:
Polwex
38-400 Krosno, ul. Krakowska 124
Tel/fax: 013 43 660 57
Created by & Bartosz Wierzbicki