Polwex - Świat BHP

pl en de
Kategorie
Nowości

Obuwie robocze z nubuku z membraną Thinsule i gumową podeszwą VIBRAM. 7293TKK

Verdi S3

Inne
(FA) Statki morskie - Znaki Ochrony przeciwpożarowej (Fotoluminescencyjne SL/2)
Kod tablicy Nazwa tablicy znaku Zdjęcie Format / podłoże
FA 001  Główna przegroda pionowa. Main vertical zone C1 / tfs; D1 / tfs
FA 002  Główny kierunek ewakuacji. Primary means of escape CE / tfs; DE / tfs
FA 003  Drugorzędny kierunek ewakuacji. Secondary means of escape CE / tfs; DE / tfs
FA 004  Pompa pożarnicza. Fire pump C1 / tfs; D1 / tfs
FA 005  Pompa pożarnicza awaryjna. Emergency fire pump C1 / tfs; D1 / tfs
FA 006  Pompa zęzowa. Bilge pump C1 / tfs; D1 / tfs
FA 007  Pompa zęzowa awaryjna. Emergency bilge pump C1 / tfs; D1 / tfs
FA 008  Awaryjny zespół prądotwórczy. Emergency generator set C1 / tfs; D1 / tfs
FA 009  Awaryjna tablica rozdzielcza. Emergency switchboard CE / tfs; DE / tfs
FA 010  Zdalne ster. pomp pożarniczych lub wyłącznik awaryjny. Remote controlled fire pumps or emergency switches C1 / tfs; D1 / tfs
FA 011  Zdalne sterowanie pomp paliwowych. Remote closing fuel valves C1 / tfs; D1 / tfs
FA 012  Zdalne sterowanie drzwi pożarowych (wodoszczelnych). Remote controlled fire (watertight) doors C1 / tfs; D1 / tfs
FA 013  Zdalne odcinanie zaworów paliwa. Remote controlled fuel oil pumps C1 / tfs; D1 / tfs
FA 014  Łącznik międzynarodowy. International shore connection C1 / tfs; D1 / tfs
FA 015  Zawór hydrantowy dla instalacji gaśniczej wodnej. Hydrant vale for water type extinguishing plant C1 / tfs; D1 / tfs
FA 016  Zawór odcinający na systemie kurtyn wodnych. Shut-off valve for drenching system C1 / tfs; D1 / tfs
FA 017  Zawór odcinający na syst. inst. gaśniczej wodno-pianowej. Shut-off valve for water/foam type extinguishing plant C1 / tfs; D1 / tfs
FA 018  Zawór odcinający na systemie instalacji gaśniczej, wodnej lub zraszania. Shut-off valve for sprinkler section C1 / tfs; D1 / tfs
FA 019  Wąż z prądownicą wielostrumieniową. Hose with spray jet nozzle C1 / tfs; D1 / tfs
FA 020  Wąż i prądownica instalacji gaśniczej proszkowej. Powder hose and handgun C1 / tfs; D1 / tfs
FA 021  Działko wodne. Water monitor (gun) C1 / tfs; D1 / tfs
FA 022  Działko wodno-pianowe. Water and foam monitor (gun) C1 / tfs; D1 / tfs
FA 023  Działko proszkowe. Powder monitor (gun) C1 / tfs; D1 / tfs
FA 024  Przedłużacz z prądownicą mgłową. Water fog applicator CE / tfs; DE / tfs
FA 025  Stanowisko podłączenia piany o wysokim stopniu spienienia. High expansion foam supply trunk CE / tfs; DE / tfs
FA 026  Stanowisko uruchamiania gaśniczej instalacji pianowej. Foam release station C1 / tfs; D1 / tfs
FA 027  Stanowisko uruchamiania gaśniczej instalacji proszkowej. Powder release station C1 / tfs; D1 / tfs
FA 028  Stanowisko uruchamiania gaśniczej instalacji CO2. CO2 release station C1 / tfs; D1 / tfs
FA 029  Stanowisko uruchamiania gaśniczej instalacji halonowej. Halon release station C1 / tfs; D1 / tfs
FA 030 Zdalny wyłącznik wentylacji. Remote ventilation shut-off C1 / tfs; D1 / tfs
FA 031  Urządzenie do zew. zamknięcia wentylacji wyciąg. i nawiew. Closing appliance for exterior ventilation inlet or outlet C1 / tfs; D1 / tfs
FA 032  Urządzenie do wewnętrznego zamknięcia wentylacji. Fire damper in vent duct C1 / tfs; D1 / tfs
FA 033  Zdalne sterowanie świetlików. Remote controlled skylights C1 / tfs; D1 / tfs
FA 034  Instalacja tryskaczowa. Sprinkler installation CE / tfs; DE / tfs
FA 035  Instalacja proszkowa. Powder installation C1 / tfs; D1 / tfs

 

FA 036  Instalacja pianowa. Foam installation CE / tfs; DE / tfs
FA 037  Instalacja gazu obojętnego. Inter gas installation C1 / tfs; D1 / tfs
FA 038  Instalacja kurtyn wodnych. Drenching installation CE / tfs; DE / tfs
FA 039  Rejon chroniony przez instalację halonu 1301. Space protected by halon 1301 C1 / tfs; D1 / tfs
FA 040  Rejon chroniony instalacją kurtyn wodnych. Space protected by drenching system C1 / tfs; D1 / tfs
FA 041  Rejon chroniony przez instalację tryskaczową. Space protected by sprinkler C1 / tfs; D1 / tfs
FA 042  Rejon chroniony przez instalację pianową. Space protected by foam CE / tfs; DE / tfs
FA 043  Rejon chroniony przez instalację CO2. Space protected by CO2 C1 / tfs; D1 / tfs
FA 044  Rejon chroniony przez automatyczną instalację wykrywczą. Space protected by automatic fire alarm C1 / tfs; D1 / tfs
FA 045  Zbiornik instalacji CO2 / N2. CO2 / nitron bulk installation CE / tfs; DE / tfs
FA 046  Bateria butli CO2. CO2 battery C1 / tfs; D1 / tfs
FA 047  Bateria butli halonu 1301. Halon 1301 battery C1 / tfs; D1 / tfs
FA 048  Butle halonu 1301 umieszczone w rejonie chronionym. Halon 1301 bottles placed in protected area C1 / tfs; D1 / tfs
FA 049  Centralka instalacji wykrywczej. Fire alarm panel CE / tfs; DE / tfs
FA 050  Ręczny przycisk instalacji wykrywczej. Manually operated call point C1 / tfs; D1 / tfs
FA 051  Telefon awaryjny. Emergency telephone station C1 / tfs; D1 / tfs
FA 052  Przycisk alarmu pożarowego. Push-button/switch for fire alarm C1 / tfs; D1 / tfs
FA 053  Dzwonek alarmu pożarowego. Bell fire alarm C1 / tfs; D1 / tfs
FA 054  Czujka temperaturowa. Heat detector C1 / tfs; D1 / tfs
FA 055  Czujka dymowa. Smoke detector C1 / tfs; D1 / tfs
FA 056  Czujka gazowa. Gas detector C1 / tfs; D1 / tfs
FA 057  Czujka płomieniowa. Flame detector C1 / tfs; D1 / tfs
FA 058  Syrena alarmu pożarowego. Horn fire alarm CE / tfs; DE / tfs
FA 059  Syrena instalacji CO2. CO2 horn CE / tfs; DE / tfs
FA 060  Posterunek dowodzenia. Control station C1 / tfs; D1 / tfs
FA 061  Posterunek pożarowy. Fire station C1 / tfs; D1 / tfs
FA 062  Magazyn sprzętu pożarniczego. Fire equipment store C1 / tfs; D1 / tfs
FA 063  Zbiornik paliwa i oleju. Fuel and oil tanks CE / tfs; DE / tfs
FA 064  Gaśnica płynowa LW9. LW type extinguisher 9 C1 / tfs; D1 / tfs
FA 065  Gaśnica pianowa. Foam type extinguisher C1 / tfs; D1 / tfs
FA 066  Gaśnica śniegowa. CO2 type extinguisher C1 / tfs; D1 / tfs
FA 067  Gaśnica proszkowa. Powder type extinguisher C1 / tfs; D1 / tfs
FA 068  Gaśnica halonowa 1211/4. Halon 1211/4 type extinguisher C1 / tfs; D1 / tfs
FA 069  Agregat pianowy. Transportable foam type extinguisher C1 / tfs; D1 / tfs
FA 070  Agregat śniegowy. Transportable CO2 type extinguisher C1 / tfs; D1 / tfs
FA 071 Agregat proszkowy. Transportable powder type extinguisher C1 / tfs; D1 / tfs
FA 072 Prądnica pianowa. Foam nozzle C1 / tfs; D1 / tfs
FA 073 Przenośny zestaw pianowy. Portable foam applicator C1 / tfs; D1 / tfs
FA 074 Topór strażacki ciężki. Heavy fireman´s axe C1 / tfs; D1 / tfs
FA 075 Aparat oddechowy z wyposażeniem strażackim. Breathing apparatus with fireman’s outfit CE / tfs; DE / tfs
FA 076 Aparat oddechowy. Breathing apparatus CE / tfs; DE / tfs
FA 077 Ubrania ochronne chemiczne. Chemical protective clothing C1 / tfs; D1 / tfs
FA 078 Ubrania ochronne. Protective clothing C1 / tfs; D1 / tfs
FA 079 Plan ochrony przeciwpożarowej w pojemniku. Fire control plan in cointainer C1 / tfs; D1 / tfs
FA 080 Zdalne sterowanie pomp pożarniczych lub wyłącznik awaryjny.   C1 / tfs; D1 / tfs
FA 081 Zdalne sterowanie pomp pożarniczych lub wyłącznik awaryjny.   C1 / tfs; D1 / tfs
FA 082 Obszar chroniony pianą   CE / tfs; DE / tfs
FA 083 Syrena halonowa.   CE / tfs; DE / tfs
FA 084 Syrena tryskaczowa.   CE / tfs; DE / tfs
FA 085 Gaśnica proszkowa.   C1 / tfs; D1 / tfs
FA 086 Gaśnica proszkowa.   C1 / tfs; D1 / tfs
FA 087 Gaśnica proszkowa.   C1 / tfs; D1 / tfs
FA 088 Gaśnica proszkowa.   C1 / tfs; D1 / tfs
FA 089 Gaśnica śniegowa.   C1 / tfs; D1 / tfs
FA 090 Gaśnica śniegowa.   C1 / tfs; D1 / tfs
FA 091 Zawór odcinający na systemie instalacji gaśniczej pianowej.   C1 / tfs; D1 / tfs
FA 092 Działko pianowe.   C1 / tfs; D1 / tfs
FA 093 Aparat oddechowy.   C1 / tfs; D1 / tfs
FA 094 Aparat oddechowy na wypadek sytuacji awaryjnych (EEBD).   C1 / tfs; D1 / tfs

Legenda:

C1 - 15 x 15 cm

D1 - 20 x 20 cm

CE - 15 x 30 cm

DE - 20 x 40 cm

t - płyta systemu TD

f - folia

s - fotoluminescencyjny

td - płyta systemu TD

Zapytaj o produkt

Wypełnij prawidłowo pola Imię, Nazwisko, telefon oraz e-mail. W przypadku firmy niezbędny jest też NIP. Pole "Treść wiadomości" nie może pozostać puste.

Imię i Nazwisko:
Firma:
NIP:
Miejscowość:
Telefon:
e-mail:
Treść wiadomości:
CAPTCHA *:
Polwex
38-400 Krosno, ul. Krakowska 124
Tel/fax: 013 43 660 57
Created by & Bartosz Wierzbicki