Polwex - Świat BHP

pl en de
Kategorie
Nowości

Kurtka FIREFOX Speed 2 Blouson

Mozart S3

Inne
(DB) Instrukcje przeciwpożarowe
Kod tablicy Nazwa instrukcji Zdjęcie Rozmiar / podłoże
DB 001 Instrukcja ogólna przeciwpożarowa DN / pn
DB 002 General Fire - protection instructions. Instrukcja ogólna przeciwpożarowa (wersja angielska) DN / pn
DB 003 Instrukcja postępowania w przypadku powstania pożaru DN / pn
DB 004 Instrukcja w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa ppoż. garaży i warsztatów samochodowych DN / pn
DB 005 Instrukcja przeciwpożarowa w pomieszczeniach biurowych i pomocniczych DN / pn
DB 006 Instrukcja przeciwpożarowa dla stacji paliw płynnych DN / pn
DB 007 Instrukcja przeciwpożarowa dla magazynów i składów butli gazów technicznych DN / pn
DB 008 Instrukcja postępowania na wypadek pożaru dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych DN / pn
DB 009 Instrukcja wykonywania prac niebezpiecznych pożarowo DN / pn
DB 010 Instrukcja przeciwpożarowego zabezpieczenia magazynów z materiałami pożarowo niebezpiecznymi DN / pn
DB 011 Instrukcja przeciwpożarowego zabezpieczenia magazynów nie zagrożonych wybuchem DN / pn
DB 012 Instrukcja przeciwpożarowa dla pomieszczeń warsztatu samochodowego DN / pn
DB 013 Instrukcja przeciwpożarowa dla lakierni DN / pn
DB 014 Instrukcja przeciwpożarowa dla obiektów handlowo-usługowych DN / pn
DB 015 Instrukcja postępowania na wypadek pożaru lub innego miejscowego zagrożenia DN / pn
DB 016 Instrukcja przeciwpożarowa - profilaktyka ppoż. dla wszystkich pracowników DN / pn
DB 017 Instrukcja postępowania na wypadek powstania pożaru lub innego zagrożenia dla budynków mieszk. wielorodzinnych DN / pn
DB 018 Instrukcja postępowania w razie zagrożeń chemicznych DN / pn
DB 019 Instrukcja postępowania w razie zagrożeń ekologicznych DN / pn
DB 020 Instrukcja postępowania podczas wypadku drogowego DN / pn
DB 021 Instrukcja postępowania na wypadek katastrofy budowlanej DN / pn
DB 022 Instrukcja przeciwpożarowa dla garaży samochodowych DN / pn
DB 023 Ogólna instrukcja przeciwpożarowa dla szkół, internatów, przedszkoli, domów dziecka, itp. DN / pn
DB 024 Tablica sygnałów alarmowych obrony cywilnej kraju EK / pn
DB 025 Instrukcja przeciwpożarowa w magazynach zagrożonych wybuchem DN / pn
DB 026 Ogólna instrukcja przeciwpożarowa dla magazynu DN / pn
DB 027 Instrukcja przeciwpożarowa dla warsztatów samochodowych DN / pn
DB 028 Instrukcja przeciwpożarowa na budowie DN / pn

 

Legenda:

DN - 24,5 x 35 cm

p - płyta sztywna

n - nieświecący

Zapytaj o produkt

Wypełnij prawidłowo pola Imię, Nazwisko, telefon oraz e-mail. W przypadku firmy niezbędny jest też NIP. Pole "Treść wiadomości" nie może pozostać puste.

Imię i Nazwisko:
Firma:
NIP:
Miejscowość:
Telefon:
e-mail:
Treść wiadomości:
CAPTCHA *:
Polwex
38-400 Krosno, ul. Krakowska 124
Tel/fax: 013 43 660 57
Created by & Bartosz Wierzbicki