Polwex - Świat BHP

pl en de
Kategorie
Nowości

Kurtka OZONE Solo

Buty robocze, wysokie, skórzane, wodoodporne, typu POLAR. 7327NKK

Inne
(HF) Tablice urządzeń elektrycznych - Nakazu poziome
Kod tablicy Nazwa produktu Opis Format / podłoże
HF 001 Wyłącz w niebezpieczeństwie AC / fn; AE / fn; AI / pfn; BL / pn; BV / pn; DK / pn; DU / pn; FD / pn
HF 002 Wyłącz przed rozpoczęciem pracy AC / fn; AE / fn; AI / pfn; BL / pn; BV / pn; DK / pn; DU / pn; FD / pn
HF 003 Przed wejściem wyłącz AC / fn; AE / fn; AI / pfn; BL / pn; BV / pn; DK / pn; DU / pn; FD / pn
HF 004 Wyłącz obustronnie AC / fn; AE / fn; AI / pfn; BL / pn; BV / pn; DK / pn; DU / pn; FD / pn
HF 005 Przed pracą uziemić AC / fn; AE / fn; AI / pfn; BL / pn; BV / pn; DK / pn; DU / pn; FD / pn
HF 006 Przed otwarciem rozładuj wysokie napięcie AC / fn; AE / fn; AI / pfn; BL / pn; BV / pn; DK / pn; DU / pn; FD / pn
HF 007 Przed wejściem rozładuj wysokie napięcie AC / fn; AE / fn; AI / pfn; BL / pn; BV / pn; DK / pn; DU / pn; FD / pn
HF 008 Przed wejściem wyłącz silnik w kabinie dźwigu AC / fn; AE / fn; AI / pfn; BL / pn; BV / pn; DK / pn; DU / pn; FD / pn
HF 009 Tylko tu pracuj AC / fn; AE / fn; AI / pfn; BL / pn; BV / pn; DK / pn; DU / pn; FD / pn
HF 010 Pracuj tylko pod nadzorem osoby uprawnionej AC / fn; AE / fn; AI / pfn; BL / pn; BV / pn; DK / pn; DU / pn; FD / pn
HF 011 W niebezpieczeństwie naciśnij przycisk AC / fn; AE / fn; AI / pfn; BL / pn; BV / pn; DK / pn; DU / pn; FD / pn
HF 012 Pracuj tylko nieiskrzącymi narzędziami AC / fn; AE / fn; AI / pfn; BL / pn; BV / pn; DK / pn; DU / pn; FD / pn
HF 013 To miejsce musi być zawsze wolne AC / fn; AE / fn; AI / pfn; BL / pn; BV / pn; DK / pn; DU / pn; FD / pn
HF 014 Przed zdjęciem ochrony wyłącz AC / fn; AE / fn; AI / pfn; BL / pn; BV / pn; DK / pn; DU / pn; FD / pn
HF 015 Wyłącz przed zdjęciem ochrony wirujących części AC / fn; AE / fn; AI / pfn; BL / pn; BV / pn; DK / pn; DU / pn; FD / pn
HF 016 Używaj narzędzi o napędzie elektrycznym zasilanym napięciem 24 V AC / fn; AE / fn; AI / pfn; BL / pn; BV / pn; DK / pn; DU / pn; FD / pn
HF 017 Wyłącz po zakończeniu pracy AC / fn; AE / fn; AI / pfn; BL / pn; BV / pn; DK / pn; DU / pn; FD / pn
HF 018 Wyłącz przed rozpoczęciem napraw AC / fn; AE / fn; AI / pfn; BL / pn; BV / pn; DK / pn; DU / pn; FD / pn
HF 019 Przed otwarciem drzwi wyłącz AC / fn; AE / fn; AI / pfn; BL / pn; BV / pn; DK / pn; DU / pn; FD / pn

Legenda:

AC - 3,7 x 10,5 cm

AE - 5,2 x 14,8 cm

AI - 7,4 x 21 cm

BL - 10,5 x 29,7 cm

BV - 14,8 x 42 cm

DK - 21 x 59,4 cm

DU - 29,7 x 84,1 cm

FD - 42 x 118,9

f - folia

p - płyta sztywna

n - nieświecący

Zapytaj o produkt

Wypełnij prawidłowo pola Imię, Nazwisko, telefon oraz e-mail. W przypadku firmy niezbędny jest też NIP. Pole "Treść wiadomości" nie może pozostać puste.

Imię i Nazwisko:
Firma:
NIP:
Miejscowość:
Telefon:
e-mail:
Treść wiadomości:
CAPTCHA *:
Polwex
38-400 Krosno, ul. Krakowska 124
Tel/fax: 013 43 660 57
Created by & Bartosz Wierzbicki