Polwex - Świat BHP

pl en de
Kategorie
Nowości

Kask szczękowy Caberg DUKE z blendą

Kombinezon dwuczęściowy, skórzany OZONE Focus

Inne
(HE) Tablice urządzeń elektrycznych - Nakazu pionowe
Kod tablicy Nazwa produktu Opis Format / podłoże
HE 001 Wyłącz w niebezpieczeństwie AD / fn; AH / fn; BK / pfn; BU / pfn; DJ / pn; DT / pn; FC / pn; FI / pn
HE 002 Wyłącz przed rozpoczęciem pracy AD / fn; AH / fn; BK / pfn; BU / pfn; DJ / pn; DT / pn; FC / pn; FI / pn
HE 003 Przed wejściem wyłącz AD / fn; AH / fn; BK / pfn; BU / pfn; DJ / pn; DT / pn; FC / pn; FI / pn
HE 004 Wyłącz obustronnie AD / fn; AH / fn; BK / pfn; BU / pfn; DJ / pn; DT / pn; FC / pn; FI / pn
HE 005 Przed pracą uziemić AD / fn; AH / fn; BK / pfn; BU / pfn; DJ / pn; DT / pn; FC / pn; FI / pn
HE 006 Przed otwarciem rozładuj wysokie napięcie AD / fn; AH / fn; BK / pfn; BU / pfn; DJ / pn; DT / pn; FC / pn; FI / pn
HE 007 Przed wejściem rozładuj wysokie napięcie AD / fn; AH / fn; BK / pfn; BU / pfn; DJ / pn; DT / pn; FC / pn; FI / pn
HE 008 Przed wejściem wyłącz silnik w kabinie dźwigu AD / fn; AH / fn; BK / pfn; BU / pfn; DJ / pn; DT / pn; FC / pn; FI / pn
HE 009 Tylko tu pracuj AD / fn; AH / fn; BK / pfn; BU / pfn; DJ / pn; DT / pn; FC / pn; FI / pn
HE 010 Pracuj tylko pod nadzorem osoby uprawnionej AD / fn; AH / fn; BK / pfn; BU / pfn; DJ / pn; DT / pn; FC / pn; FI / pn
HE 011 W niebezpieczeństwie naciśnij przycisk AD / fn; AH / fn; BK / pfn; BU / pfn; DJ / pn; DT / pn; FC / pn; FI / pn
HE 012 Pracuj tylko nieiskrzącymi narzędziami AD / fn; AH / fn; BK / pfn; BU / pfn; DJ / pn; DT / pn; FC / pn; FI / pn
HE 013 To miejsce musi być zawsze wolne AD / fn; AH / fn; BK / pfn; BU / pfn; DJ / pn; DT / pn; FC / pn; FI / pn
HE 014 Przed zdjęciem ochrony wyłącz AD / fn; AH / fn; BK / pfn; BU / pfn; DJ / pn; DT / pn; FC / pn; FI / pn
HE 015 Wyłącz przed zdjęciem ochrony wirujących części AD / fn; AH / fn; BK / pfn; BU / pfn; DJ / pn; DT / pn; FC / pn; FI / pn
HE 016 Używaj narzędzi o napędzie elektrycznym zasilanym napięciem 24 V AD / fn; AH / fn; BK / pfn; BU / pfn; DJ / pn; DT / pn; FC / pn; FI / pn
HE 017 Wyłącz po zakończeniu pracy AD / fn; AH / fn; BK / pfn; BU / pfn; DJ / pn; DT / pn; FC / pn; FI / pn
HE 018 Wyłącz przed rozpoczęciem napraw AD / fn; AH / fn; BK / pfn; BU / pfn; DJ / pn; DT / pn; FC / pn; FI / pn
HE 019 Przed otwarciem drzwi wyłącz AD / fn; AH / fn; BK / pfn; BU / pfn; DJ / pn; DT / pn; FC / pn; FI / pn

Legenda:

AD -  5,2 x 7,4 cm

AH -  7,4 x 10,5 cm

BK - 10,5 x 14,8 cm

BU - 14,8 x 21 cm

DJ -21 x 29,7 cm

DT - 29,7 x 42 cm

FC - 42 x 59,4 cm

FI - 59,4 x 84,1 cm

f - folia

p - płyta sztywna

n - nieświecący

Zapytaj o produkt

Wypełnij prawidłowo pola Imię, Nazwisko, telefon oraz e-mail. W przypadku firmy niezbędny jest też NIP. Pole "Treść wiadomości" nie może pozostać puste.

Imię i Nazwisko:
Firma:
NIP:
Miejscowość:
Telefon:
e-mail:
Treść wiadomości:
CAPTCHA *:
Polwex
38-400 Krosno, ul. Krakowska 124
Tel/fax: 013 43 660 57
Created by & Bartosz Wierzbicki