Polwex - Świat BHP

pl en de
Kategorie
Nowości

Rękawice damskie FLM Tech

Cambrige S3

Inne
(OA) Tablice budowlane i informacyjne

Kod

Nazwa produktu

Zdjęcie

Rozmiar / Format
OA 001 Uwaga rusztowanie w remoncie Uwaga rusztowanie w remoncie EH / pn FE / pn
OA 002 Uwaga objazd Uwaga objazd EH / pn FE / pn
OA 003 Uwaga Przejście drugą stroną Uwaga Przejście drugą stroną EH / pn FE / pn
OA 004 Uwaga Roboty na wysokości Uwaga Roboty na wysokości EH / pn FE / pn
OA 005 Uwaga wykopy Uwaga wykopy EH / pn FE / pn
OA 006 Uwaga Remont dachu Uwaga Remont dachu EH / pn FE / pn
OA 007 Uwaga Głębokie wykopy Uwaga Głębokie wykopy EH / pn FE / pn
OA 008 Uwaga Roboty ziemne Uwaga Roboty ziemne EH / pn FE / pn
OA 009 Uwaga podczas załadunku przejście zabronione Uwaga podczas załadunku przejście zabronione EH / pn FE / pn
OA 010 Uwaga remont Uwaga remont EH / pn FE / pn
OA 011 Uwaga Przejście zabronione Uwaga Przejście zabronione EH / pn FE / pn
OA 012 Uwaga Piaskowanie Uwaga Piaskowanie EH / pn FE / pn
OA 013 Uwaga Świeżo malowane Uwaga Świeżo malowane EH / pn FE / pn
OA 014 Prosimy nie wchodzić miejsce wykonywania robót posadzkarskich Prosimy nie wchodzić miejsce wykonywania robót posadzkarskich EH / pn FE / pn
OA 015 Uwaga roboty budowlane Uwaga roboty budowlane EH / pn FE / pn
OA 016 Uwaga roboty na rusztowaniu Uwaga roboty na rusztowaniu EH / pn FE / pn
OA 017 Uwaga u góry pracują Uwaga u góry pracują EH / pn FE / pn
OA 018 Uwaga nie odkręcać REMONT Uwaga nie odkręcać REMONT EH / pn FE / pn
OA 019 Uwaga przebywanie w zasięgu żurawia zabronione Uwaga przebywanie w zasięgu żurawia zabronione EH / pn FE / pn
OA 020 Uwaga praca żurawia Uwaga praca żurawia EH / pn FE / pn
OA 021 UWAGA! Rozładunek wagonów UWAGA! Rozładunek wagonów EH / pn FE / pn
OA 022 Uwaga samochód Uwaga samochód EH / pn FE / pn
OA 023 Uwaga zakaz chodzenia po torowisku Uwaga zakaz chodzenia po torowisku EH / pn FE / pn
OA 024 Uwaga materiały niebezpieczne Uwaga materiały niebezpieczne EH / pn FE / pn
OA 025 Uwaga niebezpieczeństwo Uwaga niebezpieczeństwo EH / pn FE / pn
OA 026 Uwaga prace niebezpieczne przejście zabronione Uwaga prace niebezpieczne przejście zabronione EH / pn FE / pn
OA 027 Uwaga strefa niebezpieczna Uwaga strefa niebezpieczna EH / pn FE / pn
OA 028 Uwaga w czasie pracy śrutownicy przejście zabronione Uwaga w czasie pracy śrutownicy przejście zabronione EH / pn FE / pn
OA 029 Uwaga w czasie pracy suwnicy przejście zabronione Uwaga w czasie pracy suwnicy przejście zabronione EH / pn FE / pn
OA 030 Uwaga spadające elementy tynku Uwaga spadające elementy tynku EH / pn FE / pn
OA 031 Lużne ubranie przyczyną wypadków Lużne ubranie przyczyną wypadków EH / pn FE / pn
OA 032 PAMIĘTAJ! Nieuwaga przy pracy to kalectwo lub śmierć PAMIĘTAJ! Nieuwaga przy pracy to kalectwo lub śmierć EH / pn FE / pn
OA 033 Pracuj na maszynie z osłonami Pracuj na maszynie z osłonami EH / pn FE / pn
OA 034 Składowanie odpadów surowo zabronione Składowanie odpadów surowo zabronione EH / pn FE / pn
OA 035 Wejście na molo zabronione Wejście na molo zabronione EH / pn FE / pn
OA 036 Uwaga niezatrudnionym wstęp wzbroniony Uwaga niezatrudnionym wstęp wzbroniony EH / pn FE / pn
OA 037 Przestrzegaj przepisów BHP Przestrzegaj przepisów BHP EH / pn FE / pn
OA 038 Uwaga Budynek do rozbiórki Uwaga Budynek do rozbiórki EH / pn FE / pn
OA 039 Teren budowy - wstęp wzbroniony Teren budowy - wstęp wzbroniony EH / pn FE / pn
OA 040 Uwaga! Budynek grozi zawaleniem Uwaga! Budynek grozi zawaleniem EH / pn FE / pn
OA 041 Nieprzestrzeganie przepisów BHP prowadzi do wypadku Nieprzestrzeganie przepisów BHP prowadzi do wypadku EH / pn FE / pn
OA 042 Magazyn Środków Ochrony Roślin Magazyn Środków Ochrony Roślin EH / pn FE / pn
OA 043 Uwaga prace na wysokości Przejścia nie ma Uwaga prace na wysokości Przejścia nie ma EH / pn FE / pn
OA 044 Uwaga przebywanie w zasięgu maszyny zabronione Uwaga przebywanie w zasięgu maszyny zabronione EH / pn FE / pn
OA 045 Uwaga Prace spawalnicze Uwaga Prace spawalnicze EH / pn FE / pn
OA 046 Uwaga Przejścia nie ma Uwaga Przejścia nie ma EH / pn FE / pn
OA 047 Uwaga Zachodzi na skręcie Uwaga Zachodzi na skręcie EH / pn FE / pn
OA 048 Jazda na przenośnikach zabroniona Jazda na przenośnikach zabroniona EH / pn FE / pn
OA 049 Uwaga nie zdejmuj osłon podczas pracy maszyny Uwaga nie zdejmuj osłon podczas pracy maszyny EH / pn FE / pn
OA 050 Uwaga Ciekły tlen Uwaga Ciekły tlen EH / pn FE / pn
OA 051 Naprawa i konserwacja maszyny w czasie biegu zabroniona Naprawa i konserwacja maszyny w czasie biegu zabroniona EH / pn FE / pn
OA 052 Spawanie, szlifowanie bez okularów zabronione Spawanie, szlifowanie bez okularów zabronione EH / pn FE / pn
OA 053 Przechowywanie olejów, tłuszczów lub materiałów palnych zabronione Przechowywanie olejów, tłuszczów lub materiałów palnych zabronione EH / pn FE / pn
OA 054 Podchodzenie z otwartym ogniem zabronione Podchodzenie z otwartym ogniem zabronione EH / pn FE / pn
OA 055 Uruchamianie maszyn osobom nieupoważnionym zabronione Uruchamianie maszyn osobom nieupoważnionym zabronione EH / pn FE / pn
OA 056 Naprawa bezpieczników drutem zabroniona Naprawa bezpieczników drutem zabroniona EH / pn FE / pn
OA 057 Uwaga! Strefa Niebezpieczna - praca żurawia Uwaga! Strefa Niebezpieczna - praca żurawia EH / pn FE / pn
OA 058 Dopuszczalne obciążenie pomostu roboczego ... kg Dopuszczalne obciążenie pomostu roboczego ... kg EH / pn FE / pn
OA 059 Teren rozbiórki - wstęp surowo zabroniony Teren rozbiórki - wstęp surowo zabroniony EH / pn FE / pn
OA 060 Dopuszczalne obciążenie stropu ... kg/m2 Dopuszczalne obciążenie stropu ... kg/m2 EH / pn FE / pn
OA 061 Budynek grozi zawaleniem - zakaz przebywania Budynek grozi zawaleniem - zakaz przebywania EH / pn FE / pn
OA 062 Uwaga Dźwig Uwaga Dźwig EH / pn FE / pn
OA 063 Miejsce pracy Miejsce pracy EH / pn FE / pn
OA 064 Uwaga Dopuszczalny poziom hałasu przekroczony Uwaga Dopuszczalny poziom hałasu przekroczony EH / pn FE / pn
OA 065 Magazyn środków chemicznych Magazyn środków chemicznych EH / pn FE / pn
OA 066 Uwaga Praca w szybie Uwaga Praca w szybie EH / pn FE / pn
OA 067 Osobom nieupoważnionym obsługiwanie urządzeń elektrycznych zabronione Osobom nieupoważnionym obsługiwanie urządzeń elektrycznych zabronione EH / pn FE / pn
OA 068 Uwaga Przejście niebezpieczne Uwaga Przejście niebezpieczne EH / pn FE / pn
OA 069 Uwaga Roboty Drogowe Uwaga Roboty Drogowe EH / pn FE / pn
OA 070 Uwaga roboty strzałowe Uwaga roboty strzałowe EH / pn FE / pn
OA 071 Uwaga roboty rozbiórkowe Uwaga roboty rozbiórkowe EH / pn FE / pn
OA 072 Uwaga Praca Dźwigu Uwaga Praca Dźwigu EH / pn FE / pn
OA 073 Dbaj o porządek na terenie budowy Dbaj o porządek na terenie budowy EH / pn FE / pn
OA 074 Uwaga! Przejście zabronione. Roboty remontowo-budowlane Uwaga! Przejście zabronione. Roboty remontowo-budowlane EH / pn FE / pn
OA 075 Uwaga! Sprawdź liny i łańcuchy przed użyciem Uwaga! Sprawdź liny i łańcuchy przed użyciem EH / pn FE / pn
OA 076 Prawidłowo wykonane rusztowanie to bezpieczna praca Prawidłowo wykonane rusztowanie to bezpieczna praca EH / pn FE / pn
OA 077 Stop! Nie przechodź i nie pozwalaj przechodzić w zasięgu ramienia żurawia pod transportowanym ciężarem Stop! Nie przechodź i nie pozwalaj przechodzić w zasięgu ramienia żurawia pod transportowanym ciężarem EH / pn FE / pn
OA 078 Osobom nieupoważnionym wstęp na teren budowy zabroniony Osobom nieupoważnionym wstęp na teren budowy zabroniony EH / pn FE / pn
OA 079 Baczność! Strefa niebezpieczna Baczność! Strefa niebezpieczna EH / pn FE / pn
OA 080 Strefa podwyższonego stężenia tlenku węgla (czadu) - grozi śmiertelnym zawaleniem Strefa podwyższonego stężenia tlenku węgla (czadu) - grozi śmiertelnym zawaleniem EH / pn FE / pn
OA 081 Uwaga Praca z instalacją wysokiego napięcia Uwaga Praca z instalacją wysokiego napięcia EH / pn FE / pn
OA 082 Uwaga urządzenie wyłączone z ruchu Uwaga urządzenie wyłączone z ruchu EH / pn FE / pn
OA 083 Uwaga! Podczas rozładunku przejście zabronione Uwaga! Podczas rozładunku przejście zabronione EH / pn FE / pn
OA 084 Nie uruchamiać remont Nie uruchamiać remont EH / pn FE / pn
OA 085 Wejście tylko dla obsługi Wejście tylko dla obsługi EH / pn FE / pn
OA 086 Uwaga! Niebezpieczeństwo spadającego lodu Uwaga! Niebezpieczeństwo spadającego lodu EH / pn FE / pn
OA 087 Opieranie się lub siadanie na konstrukcji surowo wzbronione Opieranie się lub siadanie na konstrukcji surowo wzbronione EH / pn FE / pn
OA 088 Czyszczenie i smarowanie urządzeń w czasie ruchu surowo zabronione Czyszczenie i smarowanie urządzeń w czasie ruchu surowo zabronione EH / pn FE / pn
OA 089 Kierunek do przejścia Kierunek do przejścia EH / pn FE / pn
OA 090 Strefa niebezpieczna. Montaż konstrukcji Strefa niebezpieczna. Montaż konstrukcji EH / pn FE / pn
OA 091 Budowlana tablica informacyjna

Budowlana tablica informacyjna

FF / pn IA / pn
OA 092

Budowlana tablica informacyjna - ogłoszenieBudowlana tablica informacyjna - ogłoszenie

FF / pn HE / pn
OA 093 Zakaz składowania gruzu i śmieci Zakład składowania gruzu i śmieci EH / pn FE / pn
OA 094 Uwaga! Wyjazd z budowy Uwaga! Wyjazd z budowy EH / pn FE / pn 
OA 095 Uwaga niebezpieczeństwo! Roboty z użyciem materiałów wybuchowych Uwaga niebezpieczeństwo! Roboty z użyciem materiałów wybuchowych JA / pn

Legenda:

FA - 40 x 50 cm

FE - 43,5 x 61 cm

FF - 49,5 x 65 cm

F1 - 40 x 40 cm

EH - 32 x 44 cm

IA - 70 x 90 cm

HE - 60 x 85 cm

JA - 80 x 100 cm

pn - płyta sztywna, nieświecący

Zapytaj o produkt

Wypełnij prawidłowo pola Imię, Nazwisko, telefon oraz e-mail. W przypadku firmy niezbędny jest też NIP. Pole "Treść wiadomości" nie może pozostać puste.

Imię i Nazwisko:
Firma:
NIP:
Miejscowość:
Telefon:
e-mail:
Treść wiadomości:
CAPTCHA *:
Polwex
38-400 Krosno, ul. Krakowska 124
Tel/fax: 013 43 660 57
Created by & Bartosz Wierzbicki