Polwex - Świat BHP

pl en de
Kategorie
Nowości

Kurtka damska FIREFOX Sports Blouson

Kurtka skórzana MODEKA Stemp

Inne
(MB) Nalepki ostrzegawcze ADR
Kod tablicy Nazwa tablicy Zdjęcie ForMBt / podłoże
MB 101 Materiały i przedmioty wybuchowe. Podklasa 1.1 1.2 1.3 A2/fn; A6/fn; B1/fn; D4/fn; F1/fn
MB 102 Materiały i przedmioty wybuchowe. Podklasa 1.4 A2/fn; A6/fn; B1/fn; D4/fn; F1/fn
MB 103 Materiały i przedmioty wybuchowe. Podklasa 1.5 A2/fn; A6/fn; B1/fn; D4/fn; F1/fn
MB 104 Materiały i przedmioty wybuchowe. Podklasa 1.6 A2/fn; A6/fn; B1/fn; D4/fn; F1/fn
MB 105 Gazy palne A2/fn; A6/fn; B1/fn; D4/fn; F1/fn
MB 106 Gazy palne A2/fn; A6/fn; B1/fn; D4/fn; F1/fn
MB 107 Gazy niepalne i trujące A2/fn; A6/fn; B1/fn; D4/fn; F1/fn
MB 108 Gazy niepalne i trujące A2/fn; A6/fn; B1/fn; D4/fn; F1/fn
MB 109 Gazy trujące A2/fn; A6/fn; B1/fn; D4/fn; F1/fn
MB 110 Materiały ciekłe zapalne A2/fn; A6/fn; B1/fn; D4/fn; F1/fn
MB 111 Materiały ciekłe zapalne A2/fn; A6/fn; B1/fn; D4/fn; F1/fn
MB 112 Materiały stałe zapalne, samoreaktywne i materiały wybuchowe odczulone A2/fn; A6/fn; B1/fn; D4/fn; F1/fn
MB 113 Materiały samozapalne A2/fn; A6/fn; B1/fn; D4/fn; F1/fn
MB 114 Materiały wytwarzające w kontakcie z wodą gazy zapalne A2/fn; A6/fn; B1/fn; D4/fn; F1/fn
MB 115 Materiały wytwarzające w kontakcie z wodą gazy zapalne A2/fn; A6/fn; B1/fn; D4/fn; F1/fn
MB 116 Materiały utleniające A2/fn; A6/fn; B1/fn; D4/fn; F1/fn
MB 117 Nadtlenki organiczne A2/fn; A6/fn; B1/fn; D4/fn; F1/fn
MB 118 Materiały trujące A2/fn; A6/fn; B1/fn; D4/fn; F1/fn
MB 119 Materiały zakaźne A2/fn; A6/fn; B1/fn; D4/fn; F1/fn
MB 120 Materiały zakaźne (z opisem) A2/fn; A6/fn; B1/fn; D4/fn; F1/fn
MB 121 Materiały promieniotwórcze. Kategoria I - Biała A2/fn; A6/fn; B1/fn; D4/fn; F1/fn
MB 122 Materiały promieniotwórcze. Kategoria II - Żółta A2/fn; A6/fn; B1/fn; D4/fn; F1/fn
MB 123 Materiały promieniotwórcze. Kategoria III - Żółta A2/fn; A6/fn; B1/fn; D4/fn; F1/fn
MB 124 Materiały promieniotwórcze. Materiał rozszczepialny klasy 7 A2/fn; A6/fn; B1/fn; D4/fn; F1/fn
MB 125 Materiały żrące A2/fn; A6/fn; B1/fn; D4/fn; F1/fn
MB 126 Różne materiały i przedmioty niebezpieczne A2/fn; A6/fn; B1/fn; D4/fn; F1/fn

Legenda:

A2 - 2,5 x 2,5 cm

A6 - 5 x 5 cm

B1 - 10 x 10 cm

D4 - 25 x 25 cm

F1 - 40 x 40 cm

f - folia (naklejka)

n - nieświecący

Zapytaj o produkt

Wypełnij prawidłowo pola Imię, Nazwisko, telefon oraz e-mail. W przypadku firmy niezbędny jest też NIP. Pole "Treść wiadomości" nie może pozostać puste.

Imię i Nazwisko:
Firma:
NIP:
Miejscowość:
Telefon:
e-mail:
Treść wiadomości:
CAPTCHA *:
Polwex
38-400 Krosno, ul. Krakowska 124
Tel/fax: 013 43 660 57
Created by & Bartosz Wierzbicki