Polwex - Świat BHP

pl en de
Kategorie
Nowości

Rękawiczki ALPINESTARS Stella SMX-2 AC

Kurtka MODEKA Serina

Inne
Hełm CALISIA typ AK-06/2009 zgodny z wymaganiami normy EN 443:2008

Hełm strażacki CALISIA typ AK-06/2009 jest skonstruowany i produkowany zgodnie z wymogami dyrektywy 89/686/EWG i normy PN-EN 443:2008.

Charakterystyka wyrobu: 

 • konstrukcja hełmu i użyte materiały gwarantują maksymalną ochronę głowy użytkownika
 • skorupa hełmu jest wykonana z kompozytu kewlarowo-szklanego 
 • wizjer wsuwany do wnętrza hełmu, wykonany jest z tworzywa o podwyższonych parametrach termicznych, odpornego na działanie wysokiej temperatury, płomienia, chemikaliów oraz na zarysowania. Wizjer może być przezroczysty lub pokryty złotym filtrem chroniącym przed promieniowaniem podczerwonym
 • zaczepy do współpracy z maskami oddechowymi nahełmowymi oraz latarki
 • hełm zachowuje dobre warunki użytkowe do technicznego zużycia

Norma EN 443:2008 wymaga znacznie bardziej rygorystycznych badań niż jej poprzednie wydanie, oto niektóre z nich:

 • badanie palności w płomieniach o temperaturze 950°C 50°C po uprzednim wygrzaniu przez 15 min. w temperaturze 90°C
 • badanie odporności na wylewanie stopionego żelaza - badanie odporności wizjera na chemikalia, w tym: kwas solny, wodorotlenek sodu, P-xylen, n-heptan, butan
 • badanie odpornosci na działanie strumienia cieplnego 14 kW/m² w czasie 480s
 • badanie odporności na przebicie o podwyższonych parametrach: energia 24,50 J, w temperaturze -30°C i +50°C
 • badanie amortyzacji uderzenia bezpośrednio po napromieniowaniu strumienia cieplnego 14kW/m w czasie 480s
 • badanie odporności na gorące ciała stałe (stalowa kulka o temperaturze +900°C)
 • badanie efektywności systemu utrzymywania

Dodatkowe wyposażenie: 

 • kołnierz z tkaniny trudnopalnej krótki, długi osłaniający brodę i szyję, ze skóry naturalnej czarnej
 • latarka z łącznikiem mocowana do hełmu w uchwycie
 • maska nahełmowa mocowana za pomocą uchwytów umieszczonych na hełmie zaleca się stosowanie FENZY PANO i MSA AUER Ultra Elite
 • zestaw łączności bezprzewodowej 

Świadectwa i Certyfikaty: 

 • Świadectwo dopuszczenia nr 0613/2009 wydane przez CNBOP w Józefowie
 • Certyfikat oceny typu WE nr WE/S/1326/2009 wydany przez CIOP-PIB w Warszawie
Zapytaj o produkt

Wypełnij prawidłowo pola Imię, Nazwisko, telefon oraz e-mail. W przypadku firmy niezbędny jest też NIP. Pole "Treść wiadomości" nie może pozostać puste.

Imię i Nazwisko:
Firma:
NIP:
Miejscowość:
Telefon:
e-mail:
Treść wiadomości:
CAPTCHA *:
Polwex
38-400 Krosno, ul. Krakowska 124
Tel/fax: 013 43 660 57
Created by & Bartosz Wierzbicki