Polwex - Świat BHP

pl en de
Kategorie
Nowości

Rękawice FLM Supersport

Kask LS2 FF350.1 Single

Inne
Rękawice elektroizolacyjne ELSEC

Przeznaczenie:
Rękawice elektroizolacyjne ELSEC przeznaczone są do ochrony rąk przed porażeniem prądem elektrycznym. Zgodnie z przepisami, rękawice tego typu mogą być stosowane jako sprzęt ochronny przy pracy z prądem o napięciu do 1 kV. Przy wyższych napięciach, rękawice elektroizolacyjne mogą być stosowane tylko jako pomocniczy sprzęt ochronny, co oznacza, że muszą być one stosowane jednocześnie z innymi zabezpieczeniami technicznymi.
Rękawice elektroizolacyjne zaliczane są do środków ochrony indywidualnej o złożonej konstrukcji, przeznaczonych do ochrony przed zagrożeniami życia lub zagrożeniami o poważnych i nieodwracalnych uszkodzeniach ciała (kategoria III).

Certyfikaty i dopuszczenia:

 • Rękawice ELSEC posiadają pozytywną ocenę typu WE na zgodność z Dyrektywą 89/686/EWG oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 roku (Dz. U. Nr 259, poz. 2173) wg normy krajowej PN-EN 60903:2006, upoważniającą do znakowania wyrobu znakiem CE.
 • Rękawice ELSEC posiadają dopuszczenie do stosowania w wyrobiskach podziemnych ze stopniem "b" i "c" niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy "A" i "B" zagrożenia wybuchu pyłu węglowego.

Cechy charakterystyczne:
Rękawice ELSEC to jedyne rękawice, produkowane w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, spełniające wymagania normy PN-EN 60903:2006 (EN 60903:2003+AC2:2005), w zakresie wymagań napięciowych oraz w zakresie zwiększonej odporności na działanie kwasów, oleju i ozonu (kategoria R) oraz na niskie temperatury (kategoria C). Kategoria R łączy w sobie trzy kategorie w zakresie zwiększonej odporności na:
A -działanie kwasu;
H -działanie oleju;
Z -działanie ozonu;

Rękawice ELSEC produkowane są z wysokogatunkowego lateksu na automatycznej linii technologicznej. Każda rękawica jest badana elektrycznie na sterowanym komputerowo nowoczesnym stanowisku pomiarowym. W efekcie pozwala to na uzyskanie rękawic o wysokiej jakości i pełnej powtarzalności parametrów technicznych. W trakcie badania każda rękawica otrzymuje swój indywidualny numer oraz świadectwo badania odbiorczego, co pozwala na pełną kontrolę oraz odtworzenie toku produkcyjnego danej rękawicy.

  Świadectwo badania odbiorczego rękawicy ELSEC 10 kV (klasa 1)

Rękawice ELSEC produkowane są w pięciu klasach napięciowych: 00, 0, 1, 2, 3 i trzech rozmiarach: 9, 10, 11 o zróżnicowanych obwodach dłoni i nadgarstka.

Niektóre parametry techniczne rękawic ELSEC sprawdzane w czasie procesu produkcyjnego (badania wyrobu) oraz odpowiadające im dopuszczalne wartości zawarte w normie PN-EN 60903:2006 (EN 60903:2003+AC2:2005) są przedstawione w poniższej tablicy.

Typ / Charakterystyka rękawic   ELSEC
2,5
ELSEC
5
ELSEC
10
ELSEC
20
ELSEC
30
Klasa rękawic   00 0 1 2 3
Napięcie probiercze przemienne, wartość skuteczna kV 2,5 5 10 20 30
Minimalne przemienne napięcie wytrzymywane, wartość skuteczna kV 5 10 20 30 40
Maksymalne przemienne napięcie pracy, wartość skuteczna kV 0,5 1,0 7,5 17 26,5
Maksymalny prąd upływu, wartość skuteczna mA <12 <12 <14 <16 <18
Maksymalna grubość rękawicy (+0,6mm) mm 0,5 1,0 1,5 2,3 2,9
Minimalna wytrzymałość na rozciąganie MPa 16 16 16 16 16
Minimalne wydłużenie względne w chwili zerwania (%) 600 600 600 600 600
Długość mm 360 360 360 360 360
Rozmiar   9, 10, 11 9, 10, 11 9, 10, 11 10, 11 10, 11
Mankiet   prosty prosty prosty prosty prosty


W powyższej tabeli należy zwrócić uwagę na dwa typy napięcia: napięcie testowe oraz napięcie pracy. Napięcie testowe, czyli wartość napięcia jakie przykładane jest do rękawicy w czasie badania wyrobu, określone jest jako "napięcie probiercze przemienne, wartość skuteczna". Napięcie to jest równoznaczne z typem rękawicy. Natomiast "Maksymalne przemienne napięcie pracy, wartość skuteczna", określa maksymalne napięcie znamionowe instalacji i urządzeń pod napięciem, przy którym praca jest bezpieczna.

Rękawice ELSEC są rękawicami pięciopalcowymi, charakteryzują się anatomicznym kształtem, elastyczną i gładką powierzchnią co umożliwia swobodną pracę i posługiwanie się narzędziami, także w czasie używania z:

 • wkładkami przeciwpotnymi wykonanymi z cienkiej bawełny. Wkładki zdecydowanie poprawiają komfort pracy, izolują dłoń od lateksu, z którego wykonana jest rękawica ELSEC oraz dobrze wchłaniają pot. Dzięki temu dłonie są suche, praca jest przyjemniejsza i bezpieczniejsza. Jednocześnie łatwiejsze jest przechowywanie, konserwacja i utrzymanie w czystości rękawic ELSEC.

  wkladki przeciwpotne

UWAGA - rękawica elektroizolacyjna w czasie przechowywania musi być sucha wewnątrz i z zewnątrz. Wkładka bawełniana w przeciwieństwie do bawełny flokowanej jest łatwiejsza w utrzymaniu czystości i zachowaniu higieny, w każdej chwili można wkładkę wyjąc, uprać, wysuszyć i ponownie założyć na dłoń. Obecnie wkładki przeciwpotne dokładane są do wszystkich rękawic elektroizolacyjnych GRATIS.

 • rękawicami ochronnymi skórzanymi ELSEC S2 lub ELSEC S20, wykonanymi ze specjalnie wyprawionej, cienkiej, elastycznej a zarazem mocnej koziej skóry, podnoszącymi bezpieczeństwo i komfort pracy.

                    ELSEC S2                                                                ELSEC S20

Kształt ELSEC 2 i ELSEC 20 został zaprojektowany specjalnie do kształtu rękawic elektroizolacyjnych ELSEC. Nie przeszkadzają monterowi w wykonywaniu jego codziennych czynności, chronią rękawicę elektroizolacyjną przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz przed kontaktem z substancjami lub czynnikami, które mogą negatywnie wpływać na żywotność rękawicy. Ułatwiają przechowywanie oraz magazynowanie rękawic.
Powszechnie dostępne na rynku rękawice skórzane chroniące przed uszkodzeniem mechanicznym nie są objęte wymaganiami związanymi z oddziaływaniem napięcia lub prądu a zwłaszcza z oddziaływaniem łuku elektrycznego i towarzyszącej mu wysokiej temperatury. Ponadto, w normach dotyczących rękawic ochronnych nie są zdefiniowane tak ważne parametry jak odporność na wysoką temperaturę czy też wchłanianie wilgoci przez materiał rękawicy ochronnej. Stąd też sposób doboru rękawic ochronnych do prac pod napięciem nie jest określony przez wymagania norm lub przepisów i jest często intuicyjny, gdyż zależy od doświadczenia i wiedzy montera lub dozoru technicznego. Przy doborze rękawic skórzanych należy zwrócić szczególną uwagę na:

 1. materiał - dobrze wyprawiona skóra kozia lub ewentualnie bydlęca;
 2. kształt - dopasowany do rękawicy elektroizolacyjnej, zapewniający wygodę i komfort pracy użytkownika (ergonomia);
 3. wielkość i długość - odpowiednia, tak aby nie deformowała naturalnego kształtu rękawicy elektroizolacyjnej oraz zachowana była odpowiednia wytrzymałość elektryczna po powierzchni mankietu rękawicy izolacyjnej. Rękawica ochronna powinna być krótsza od rękawicy elektroizolacyjnej. Minimalne odległości miedzy mankietem rękawicy ochronnej a zakończeniem mankietu rękawicy izolacyjnej są określone dla poszczególnych klas rękawic:

  Klasa rękawic Minimalna odległość [mm]
  00, 0 13
  1 25
  2 51
  3 76
  4 102
  W przypadku rękawic klasy 3 i 4 używanych do prac przy instalacjach napięcia stałego należy zwiększyć minimalną odległość o 25 mm
 4. sposób szycia - szwy nie przeszkadzające w wykonywaniu czynności manualnych;
 5. atesty - rękawice powinny posiadać certyfikat WE potwierdzający ich odporność mechaniczną i spełnienie norm dla rękawic ochronnych;
 6. sposób wykonania - trwałość i estetyka wykonania

Parametry techniczne rękawic skórzanych ochronnych ELSEC S2 i ELSEC S20:

 1. Materiał wykonania: skóra kozia
 2. Kształt - zaprojektowane i dopasowane specjalnie pod kształt rękawic ELSEC. Dwa rodzaje odpowiadają dwóm przedziałom grubości rękawic ELSEC.
 3. Wykonywane przez zakład produkcji kaletniczej, szyjący rękawiczki skórzane
 4. Wymiary - patrz tabela:

  Typ Długość całkowita z mankietem [mm] Obwód rękawicy [mm] Długość kciuka [mm] Rozmiar
  ELSEC S2 320 280+pasek do regulacji 124 11
  ELSEC S20 320 280 124 11
 5. Certyfikat WE nr IPS-1439-20/2004 z dn. 5 lipca 2007 roku. Spełniają wymagania norm PN-EN 420:1996 oraz PN-EN 388:1997.
 6. Estetycznie wykonane, trwałe

Warunki wprowadzania do eksploatacji, użytkowania i przechowywania rękawic ELSEC. Bezpieczeństwo pracy pod napięciem osób używających rękawice elektroizolacyjne jest w dużym stopniu uwarunkowane nie tylko spełnieniem przez rękawice ogólnych wymagań w zakresie parametrów fizycznych i technicznych kontrolowanych w badaniach wyrobu lub w badaniach odbiorczych, ale również od właściwego ich użytkowania, przechowywania, bezpośredniej kontroli przed założeniem oraz systematycznej okresowej kontroli ich parametrów elektrycznych. Należy pamiętać, że częstotliwość badań okresowych wynosi:

 • dla rękawic magazynowanych i sporadycznie eksploatowanych - 6 miesięcy;
 • dla rękawic często eksploatowanych - 3 miesiące;

Materiał, z którego wykonywane są rękawice - lateks naturalny - podlega starzeniu, reakcji z czynnikami chemicznymi takimi jak kwas, olej, ozon lub związki organiczne. Dlatego też, dokonując wyboru rękawic elektroizolacyjnych do wykonywanych prac, poza wartościami maksymalnego napięcia użytkowania, należy uwzględnić również występowanie innych zagrożeń i wybierać rękawice należące do odpowiednich kategorii (A, H, Z, R, C). Ponadto, ze względu na starzenie się materiału, zalecamy wymianę rękawic po pięciu latach ich użytkowania, nawet w przypadku gdy rękawice przejdą badania elektryczne.

Poza czynnikami chemicznymi, rękawice mogą być narażone na uszkodzenia mechaniczne. Jeżeli podczas użytkowania rękawic elektroizolacyjnych istnieje taka możliwość, niezbędne jest dodatkowe zabezpieczenie rękawic elektroizolacyjnych przez nałożenie na nie odpowiednio dopasowanych skórzanych rękawic ochronnych.

Kolejnym czynnikiem wpływającym na stan i szybkość starzenia się rękawic jest światło i temperatura. Standardowe rękawice powinny być stosowane w temperaturze otoczenia z zakresu: -25 °C ÷ + 55 °C. Rękawice kategorii C mogą być stosowane w temperaturze otoczenia: -40 °C ÷ +55 °C.

Do podstawowych wymogów należy przestrzeganie przez użytkowników określonych zasad postępowania w zakresie systematycznej kontroli stanu rękawic jak i właściwego ich przechowywania. Dotyczy to zwłaszcza takich przypadków, gdy rękawice elektroizolacyjne są używane w warunkach odbiegających od normalnych np. w miejscach o dużym zasoleniu, o dużej wilgotności lub o zwiększonej temperaturze, w miejscach gdzie występuje wydzielanie ozonu (np. stacje rozdzielcze wysokiego napięcia) lub intensywne działanie światła słonecznego.

Przed użyciem należy sprawdzić każdą rękawicę poprzez dokonanie oględzin oraz, jeśli to możliwe, napompowanie powietrzem. Jeśli istniej podejrzenie, że rękawica nie spełnia wymagań bezpieczeństwa nie wolno jest stosować. Niedopuszczalna jest praca w rękawicach brudnych lub mających uszkodzenia mechaniczne. Rękawice w takim stanie (tzn. brudne lub zawilgocone) nie mogą być też poddawane okresowym badaniom elektrycznym, gdyż ewentualny, negatywny wynik badania nie może być miarodajny dla oceny ich rzeczywistego stanu technicznego. Przed wykonaniem kontrolnych badań elektrycznych rękawice należy starannie umyć i wysuszyć.

Rękawice powinny być przechowywane w odpowiednich pojemnikach lub opakowaniach. Należy zapewnić takie warunki przechowywania i transportu, aby rękawice nie ulegały zgnieceniu, torba załamaniu, nie były wystawiane na bezpośrednie działanie światła słonecznego i sztucznego, działanie ozonu, oleju, smarów, terpentyny, kwasów oraz źródeł ciepła. Doskonałym rozwiązaniem spełniającym wszystkie te wymogi jest oferowana przez nas torba do bezpiecznego przechowywania i transportowania rękawic, wykonana z poliestru powlekanego polichlorkiem winylu (nie przepuszcza wilgoci). Posiada ona trzy kieszenie dla trzech rodzajów rękawic: wkładek przeciwpotnych, rękawic ELSEC oraz rękawic skórzanych. Torba zapinana jest na napę. Wyposażona jest również w szeklę, dzięki czemu może być swobodnie dopięta do paska monterskiego.

Zapytaj o produkt

Wypełnij prawidłowo pola Imię, Nazwisko, telefon oraz e-mail. W przypadku firmy niezbędny jest też NIP. Pole "Treść wiadomości" nie może pozostać puste.

Imię i Nazwisko:
Firma:
NIP:
Miejscowość:
Telefon:
e-mail:
Treść wiadomości:
CAPTCHA *:
Polwex
38-400 Krosno, ul. Krakowska 124
Tel/fax: 013 43 660 57
Created by & Bartosz Wierzbicki