11Jun 2018

Rozpoczęcie działalności - co trzeba zrobić?

W każdym kraju rozpoczęcie działalności gospodarczej wymaga podjęcia odpowiednich działań, przede wszystkim związanych z odpowiednią dokumentacją. Prowadzenie firmy w Polsce to konieczność zgłoszenia nie tylko prowadzonej działalności, ale również osoby która zakłada firmę do ubezpieczeń.

Jedno okienko do wszystkich spraw

Obecnie obowiązujące przepisy umożliwiają załatwienie spraw związanych z zakładaniem firmy w jednym miejscu. Wypełniając wniosek o rejestrację działalności i wpis do ewidencji działalności gospodarczej należy wskazać odpowiedni dla siedziby firmy urząd skarbowy jak również niezbędne informacje na temat osoby prowadzącej działalność. Organem dokonującym wpisu jest Urząd Miasta lub Gminy. Następnie przesyła on dokumenty do właściwego Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Co należy podać we wpisie?

Dokonując wpisu do ewidencji trzeba wcześniej ustalić klika spraw. Jedną z ważniejszych, bez której nie można dokonać wpisu jest wyszukanie odpowiedniego numeru PKD, określającego rodzaj prowadzonej działalności. W przypadku wątpliwości co do wybranego kodu można poprosić o poradę osobę odpowiedzialną za dokonywanie wpisów. Ponadto na wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej można zawrzeć kilka kodów PKD, jeżeli ktoś zamierza prowadzić działalność na kilku płaszczyznach. Obecnie zmiany we wpisie do ewidencji, takie jak na przykład zmiana adresu czy dopisanie lub wykreślenie kodów PKD jest możliwe także przy pomocy Internetu. Do tego jednak należy posiadać podpis elektroniczny lub tak zwany profil zaufany.