11Jun 2018

Kiedy decydować się na firmę windykacyjną?

Firmy windykacyjne z każdym rokiem notują coraz większą liczbę klientów, zainteresowanych ich usługami. W większości zgłaszają się do nich inne firmy, mające problem z uzyskaniem terminowych płatności od swoich kontrahentów. W wielu przypadkach zajmują się odzyskiwaniem nawet niedużych kwot, które zsumowane dają dość dużą wartość.

Dlaczego firmy windykacyjne?

Firma windykacyjna zatrudnia osoby, mające doświadczenie w prowadzeniu rozmów, jak również doskonale znające przepisy i rynek. Mają różnorodne metody na odzyskanie pieniędzy klientów, jednakże do najważniejszych zalicza się przede wszystkim kontakt z dłużnikiem i ewentualne ugody przy wyższych sumach, mające ułatwić odzyskanie należności. Ci, którzy zdecydują się skorzystać z usług takich firm, mają kilka możliwości.

Umowa stała lub jednorazowa

Firmy windykacyjne oferują możliwość podpisania z nimi umów stałych na obsługę wszystkich należności. Wówczas zazwyczaj na dokumentach takich jak faktury, które mają zostać opłacone znajduje się odpowiednia informacja o tym, że odzyskiwaniem należności w przypadku jej braku zajmuje się wskazana firma. Wtedy zazwyczaj ustalana jest jedna stawka za obsługę firm, bez względu często na ilość wpływających zleceń. Jeżeli jednak firma windykacyjna ma zając się ściągnięciem jednej należności, bardzo często jej wynagrodzenie stanowi określony procent od windykowanej sumy. To która opcja jest korzystniejsza dla klientów uzależnione jest przede wszystkim od tego, jak wysokie sumy zalegają kontrahenci z tytuły niezapłaconych rachunków.