11Jun 2018

Firma w Polsce - czego nie można przeoczyć

Prowadzenie firmy w Polsce wymaga spełnienia odpowiednich warunków zgodnie z obowiązującymi przepisami. Regulują one kwestie dotyczące tak samo tego jak założyć firmę jak też tego jak ją dalej prowadzić.

Kto ma prawo do prowadzenia firmy w Polsce

Zakładanie własnej firmy jest prawem każdego. O ile nie zostało ono ograniczone na przykład wyrokiem sądowym który określił w stosunku do danej osoby zakaz prowadzenia działalności gospodarczej. Taki zakaz istnieje także w stosunku do funkcjonariuszy publicznych, chyba że uzyskają oni zgodę przełożonego na prowadzenie działalności i nie będzie ona kolidowała z charakterem wykonywanej przez nich pracy. Firmę w Polsce bez problemu mogą także zakładać cudzoziemcy, muszą oni jednak posiadać dokumenty potwierdzające legalny pobyt na terenie kraju.

Rozliczanie z urzędami

Każdy kto prowadzi działalność powinien opłacać składki na obowiązkowe ubezpieczenie jak również odprowadzać podatki zgodnie z wybraną formą opodatkowania. W przypadku składek ZUS ich wysokość jest określona procentowo od tak zwanej podstawy, która także ma określany minimalny próg. Odnośnie rozliczania z Urzędem Skarbowym zależy to od wybranych opcji rozliczania, jednak bywa że prowadzenie niektórych działalności z góry wymaga rozliczania w określonej formie. Większość osób zakładających firmie zleca rozliczanie biurom rachunkowym. Dzięki temu mają pewność że wszystko zostanie wykonane prawidłowo i do urzędu trafi odpowiednio wypełniona dokumentacja. Co więcej, w przypadku pomyłki biura rachunkowego to ono ponosi odpowiedzialność za popełnione błędy.